JAK ZAMAWIAĆ
druk zamówienia
Zamówienia prosimy kierować do KesS-sport :
1 .
drogą elektroniczną sport@kess.pl
2 .
faxem 22 8250745
3 .
pocztą

Wawelska 5 sektor O, 02-034 Warszawa

4 .
telefonicznie 22 632 8621 i gsm. 782 837 521

 

Niezbędne informacje, które powinno zawierać zamówienie i które znajdą się na fakturze (p1-5 i p10) to :

1 .
nazwa zamawiajacego - płatnika  
2 .
adres - ulica, nr...  
3 .
kod pocztowy  
4 .
miejscowość  
5 .
nr NIP płatnika  
6 .
osoba zamawiająca  
7 .
kontakt telefoniczny w godzinach./ lub gsm..  
8 .
numer faxu  
9 .
adres e-mail :  
10 .
wyszczególnienie rodzaju i ilości zamawianego sprzętu :  
• nazwa sprzętu  
• typ / marka lub producent  
• ilość  
• informacje dodatkowe  
- kolor  
- rozmiar  
- uwagi  
  Dane odbiorcy dostawy - jeśli inne niż zamawiającego (płatnika)  
  • nazwa  
  • adres z kodem pocztowym  
  • osoba odbierająca i kontakt tel.  
  • godziny odbioru jeśli inne niż 8-16
płatności .
po otrzymaniu faktury lub pisemnego potwierdzenia realizacji zamówienia  
NIP: .
PL-527-102-48-48
 
bank PeKaO S.A..
68-1240 6218-1111 0000 4622 2523
ul.Nowogrodzka 50, Warszawa
kontakt na stadione RKS Skra :
- prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania drogą e-mailową lub telefonicznie
<<<POWRÓT